การติดตั้งและใช้งาน Socket.IO

Socket.IO คือ การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง client และ server ผ่านทาง websocket ในรูปแบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (event-based) แบบ  real-time ซึ่งสามารถทำงานได้รวดเร็ว จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการการติดตั้งและใช้งาน Socket.IO ร่วมกับ ExpressJs และ AngularJS   ก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งาน Socket.IO นั้นสิ่งที่จะต้องติดตั้งก่อนนั่นก็คือ NodeJs และ NPM (ซึ่งปกติจะติดตั้งมาพร้อมกับ NodeJs อยู่แล้ว) หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ติดตั้ง express-generator ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น (เหมาะสำหรับมือใหม่)   การติดตั้ง express-generator ด้วย NPM $ npm install express-generator -g   หลังจากติดตั้ง express-generator เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาทำการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ $ express –view=ejs socketio-express-angularjs $ cd socketio-express-angularjs $ npm …